Den årlige elefantfestivalen i Surin var berammet til 11.-22. november, med høydepunktene 17. til 20.  
 
Etter kongens bortgang ble det først bestemt at årets festival skulle kanselleres, men nå meldes det at detn i dagene 16.-20- november vil bli erstattet av sørgearrangementer med deltakelse fra 300 delefanter.