Prisen for henting av søppel vil snart bli betydelig høyere enn i dag, minst 350 baht i måneden. En ny «renslighetslov» har trådt i kraft etter at den er blitt kunngjort i Royal Gazette.
 
De månedlige avgiften for henting skal bli 150 baht, og i tillegg skal det betales 200 baht for den videre håntering. I dag betales det kanskje bare 60 baht.
Kvantumet må ikke overstige 120 kg eller 600 liter. Det er de lokale myndigheter som skal utforme de eksakte regler i sine distrikter.
Er kvantumet høyere, betales det nye 130+200 baht for inntil det samme kvantum.
 
Det sies at uautoriserte innsamlere kan bli bøtelagt med inntil 60 000 bath og/eller 6 års fengsel. Hvorvidt dette betyr at de private aktørene forsvinner vet en ikke. Disse reiser idag rundt og samler inn avfall som kan gjenvinnes, eller gjenstander som kan repareres. De har bidratt til «kildesortering» og selv hatt inntekt på det. (we) Kilde: ThaiPBS