Etter fire svake år, økte Thailands eksport igjen, i 2016. I desember var den 6,2 % høyere enn i desember 2015.
 
Dette utgjorde likevel bare 0,45 % på årsbasis. Slik det ser ut nå forventer en en fortsatt økning, opp mot 2,5 til 3,5 % på årsbasis i 2017.
Samtidig gikk importen noe ned i 2016, slik at landet hadde en positiv handelsbalanse med utlandet på 20 milliarder US$. (we) Kilde: thaivisa/NNT