Tre utenlandske borgere er arrestet i Pattaya med tilsammen over fem års overstay.

En britisk borger (32) ble arrestert etter 592 dagers overstay og brudd på visumbestemmelsene. Mannen blir deportert og nektes innreise til Thailand for tre år. Han ble arrestert etter anonymt tips.
 
 
En 52 år gammel finsk statsborger ble arrestert i et forretingslokale med 594 dagers overstay. Han blir også deportert og nektens innreise i tre år.
En tredje utenlandsk borger ble også arrestert med langvarig overstay. Den kenyanske kvinnen (29) ble arrestert på et rom vis-a-vis Pine Bar og Restaurant i Pattaya med 691 dagers avstay. Hun blir også deportert, ifølge Chonburi Immigration