Om thailand.no

Barn i Thailand med norske foreldre

Fremgangsmåte for å søke om statsborgerskap/personnummer (og deretter norsk pass) for barn født i utlandet med en norsk forelder
Ambassaden ønsker med dette å informere om forandringer som har skjedd i forbindelse med innføring av ny statsborgerlov av 01.09.2006.

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om pass og personnummer (se her).

Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder må melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter om pass og personnummer (se her).

Dersom foreldrene til barn født før 01.09.06 giftet seg før 01.09.06 trenger foreldrene ikke å sende melding om norsk statsborgerskap. Barnet blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid søkes om pass og personnummer.

Melding om ønske om erverv av norsk statsborgerskap skal fylles ut på dette skjemaet og vedlegges følgende dokumentasjon:

 • * Passbilde av barnet som skal festes på søknadsskjema for statsborgerskap (dette er nytt)
 • * Kopi av original fødselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartement
 • * Kopi av fars norske pass
 • * Kopi av mors thailandske (utenlandske) pass
 • * Kopi av barns thailandske (utenlandske) pass hvis dette innehas
 • * Skriftlig samtykke fra mor om at hun er inneforstått at det søkes om statsborgerskap. Dette er det kun behov for hvis mor ikke har signert på skjema GP-7101 B (lenke øverst til høyre)
 • * Utfylt skjema om ”Erkjennelse av farskap”, skjema IA 55-00.10 (bokmål) (nynorsk) (English).


Meldingen leveres ambassaden som innsender denne til Utlendingsdirektoratet for videre saksbehandling. Saksbehandlingstiden er hele tiden avhengig av saksmengden i UDI. Du kan lese om mer om forventet saksbehandlingstid i UDI her.

PERSONNUMMER

I ny passinstruks av 01.12.2006 er det kun passmyndigheten (ambassaden) som kan fremsette krav om tildeling av personnummer. I praksis vil det si at søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass. Søknaden videreformidles til Midt-Finnmark likningskontor, personregisteret. Saksbehandlingstiden er ca 4 uker. Det er ikke noe særskilt skjema for denne søknaden men utformes av ambassaden som et brev vedlagt følgende dokumentasjon:

 • * Kopi av original fødselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartement
 • * Kopi av fars norske pass
 • * Kopi av mors thailandske (utenlandske) pass
 • * Kopi av barns thailandske (utenlandske) pass hvis dette innehas
 • * Attest om erverv av norsk statsborgerskap fra UDI (gjelder kun for barn som er født før 01.09.2006), hvis barnet er født utenfor ekteskap
 • * Kopi av orginal vigselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartementet dersom barnet er født før 01.09.06 og foreldrene giftet seg før 01.09.06

Melding om ønske om erhverv av statsborgerskap og søknad om personnummer er uten gebyr.

VIKTIG

Barn som er født etter 01.09.2006 med en norsk forelder vil ikke kunne få visum i thailandsk eller utenlandsk pass da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i thailandsk eller utenlandsk pass. Også disse barna er norske borgere og må således reise til Norge på norsk pass.

Kort oppsummert, den norske ambassaden utsteder ikke visum til Norge for barn som er norske statsborgere.

Kilde: http://www.emb-norway.or.th/norsk/Children/Statsborgerskap.htm