Om thailand.no

Introduksjon til Thailand - Demografi

Demografi

Den thailandske befolkningen er forholdsvis ensartet. De aller fleste snakker thai og er buddhister. I nordøst bor den største minoritetsgruppen, lao eller lao isan. Den neststørste minoriteten er kinesere, som er godt integrerte i den thailandske kulturen. Etter politisk press tok flere av dem thailandske navn i årene etter 2. verdenskrig, og ble thailandske statsborgere. DE fleste kinesere er selvstendige næringsdrivende, og 60 % av det private næringslivet i Thailand styres av kinesere.

Langs grensen til Cambodsja bor rundt en milion khmerer, de fleste flykninger. Langs grensen til Laos lever en stor gruppe vietnamesere, mens det mot syd er en relativt stor minoritet av muslimske malayere, som har sterke sosiale og kulturelle bånd til Malaysia. Resten av minoritetsgruppene som skiller seg mest fra Thailands øvrige befolkning, utgjør flere hundre tusen mennesker i nordlige og vestlige områder, blant annet akha, lasu, lisi, hmong og karen. Disse fjellstammene lever ofte i sosial elendighet med ingen eller mangelfull utdannels, og med misbruksproblemer.

Til tross på den økonomiske utviklingen landet har hatt de siste tiårene, er det fortsatt fire femtedeler av Thailands befolkning som bor på landet. Hovedstaden Bangkok er den eneste virkelige storbyen.

Per år 2000 er 94,6 % av befolkningen buddhister. Muslimene utgjør nest største religiøse gruppen og teller 4,6 %. De fleste av disse er etniske malaysere og er for det meste konsentrert i sør. 0,75 % er kristne, i all hovedsak katolikker. En liten, men innflytelsesrik gruppe sikher og hinduer finnes i de større byene.

Kilde: Wikipedia