Om thailand.no

Introduksjon til Thailand - Kultur

Kultur

Thailands kultur er sterkt preget av buddhismen. Det er praktfulle templer i alle større byer. De eldste bevarte restene av thailandsk arkitektur stammer fra Dvaravati-perioden, cirka fra år 500 til år 1000. I den gamle hovedstad Ayutthaya kan man se rester av imponerende bygningsverk i stein. Kunst og arkitektur fra denne perioden ble påvirket av rikene i Cambodsja, Burma og på Sumatra. Det var først med Chiang Mai-stilen fra år 1000 og fremover at landet utviklet sitt eget kunstneriske uttrykk.

Nesten alle eldre bygninger har en religiøs funksjon, og er rikt utsmykket med én eller flere buddhastatuer. Statuene følger nøye den beskrivelsen av Buddha som finnes i sanskritdikningen. Også den klassiske bildekunsten er knyttet til religionen – folkelige motiver fikk først plass i malerkunsten på slutten av 1800-tallet.

Et viktig innslag i thailandsk hverdagskultur er dykningen av kong Bhumibol Adulyadej og hans familie, som nyter stor respekt blant befolkningen. Portretter av disse henger ofte i private hjem, og det sendes en halv time om kongefamilien på tv hver dag.

Religion

Konstitusjonen garanterer religionsfrihet i Thailand, og buddhismen er den største trosretningen, da 95%nbsp;% av befolkningen bekjenner seg til denne. Buddhismen har vært statsreligion siden 1200-tallet, og gjennomsyrer samfunnsliv og kultur. Størstedelen av befolkningen bekjenner seg til theravadabuddhismen. Ifølge konstitusjonen skal kongen være buddhist, og stat og monarki har alltid vært nært knyttet til religionen. Den buddhistiske tidsregningen, som starter ved Buddhas død, brukes ofte parallelt med den vestlige i Thailand.

Thailendernes religionsdyrkning skiller seg likevel en del fra den buddhistiske skriftlæren. Man streber ikke i like stor grad som andre buddhister etter å oppnå livssyklussens endemål, nirvana, men konsentrerer seg om å forbedre dette liv eller det neste ved å gjøre gode gjerninger. Det anses for spesielt meriterende i den forbindelse å gi mat og annen hjelp til munker. Munkevesenet nyter stor anseelse og respekt i det thailandske samfunnet, og enhver from, mannlig buddhist bør på et eller annet tidspunkt å prøve å leve som munk. Det er det ikke mange som gjør, men alle offentlige ansatte menn har rett til å reise bort og leve som punkt i tre måneder, uten å miste inntektskilden sin. Alle større byer og bysamfunn har et wat, en kombinasjon av et kloster og et tempel, som mye av det offentlige livet er konsentrert om.

Overtro, magi, åndemaneri og astrologi er fremtredende på alle samfunnsnivåer i Thailand, side om side med dyrkelsen av buddhismen. Ved siden av mange bygninger kan man se et lite åndehus, som skal huse stedet skytsånder. På spesielle merkedager blir det stellet med og stilt frem mat og drikke til åndene.

Det er et lite mindretall av muslimer ved grensen til Malaysia. Kristendommen er representert av noen få vietnamesere og katolske kinesere. Mange av kineserne er tilhengere av den kinesiske læren konfucianismen.

Thailandsk litteratur

Den thailandske litteraturen oppsto på 1200-tallet, og fra den tid stammer flere dikt, ofte basert på buddhistiske sagn. Prosaverket Thraiphum Phraruang fra 1345 er formodentlig skrevet av kong Lithai, og beskriver inderverdenen, jorden, himmelen og en utopisk fremtidsverden. Det har hatt stor innflytelse på thailandsk verdensbilde.

Den første kjente moderne forfatteren var nasjonalpoeten Sunthon Phu, som på første halvdel av 1800-tallet ble lest og påskjønnet både ved hoffet og i den delen av offentligheten som kunne lese. Den thailandske romanen oppsto på begynnelsen av 1900-tallet.

Sport

To gutter kjemper mot hverandre i kampsporten Muay Thai, Thailands nasjonalsport.Thailands nasjonalsport er kampsporten Muay Thai, blant urbefolkningen kjent som bare «muay». Den blir i dag – til forskjell fra tidligere – utkjempes i ringer med bokserhansker etter vestlig stil.

Også fotball er stort i Thailand, med histore tilbake til 1897. Fotball blir organisert av Thailands fotballforbund, opprettet i 1916. I 1925 ble Thailand medlem av FIFA, og i 1957 AFC. I 2007 var Thailand vertsland for Asiamesterskapet i fotball, sammen Vietnam, Malaysia og Indonesia. I internasjonal sammenheng representeres Thailand ved Thailands fotballandslag.

Thailand deltok for første gang i De olympiske leker i 1952, og har siden da vært med ved alle Sommer-OL, bortsett fra ved Den internasjonale boikotten av sommer-OL 1980. Thailand har også deltatt ved Vinter-OL siden 2002, og den eneste personen som har representert Thailand ved Vinter-OL til nå, er Prawat Nagvajara. Totalt har thailandske utøvere vunnet 21 medaljer, de fleste i boksing.

 

Verdensarven i Thailand

Thailand har 5 verdensarvområder:

  • Den historiske byen Ayutthaya og tilhørende historiske områder (1991) 
  • Den historiske byen Sukhothai og tilhørende historiske områder, inkludert Kampang Phet og Si Satchanalai (1991)
  • Thungyai Naresuan – Huai Kha Khaeng nasjonalpark (1991)
  • Ban Chiang, arkeologisk område (1992) 
  • Dong Phaya Yen – Khao Yai5555 nasjonalpark (2005) 

Kilde: Wikipedia