Om thailand.no

Lover og regler

Denne siden gir en kort oversikt over ulike lover og regler i Thailand. Dette må imidletid ikke oppfattes som en kort oversikt over ulike regler og er ikke ment som noen utfyllende oversikt.

 1. Juridisk system
 2. Statsborgerskap
 3. Ekteskap
 4. Skilsmisse
 5. Testamente
 6. Leiekontrakter
 7. Førerkort
 8. Arbeidstillatelse
 9. Forbrytelser og straff
 10. Selskapslovgivning
 11. Skatt
 12. Folketrygd
 13. Forsikring