Om thailand.no

Testamente

Alle som eier fast eiendom i Thailand eller har andre aktiva i Thailand bør opprette testamente. Dette bør fortrinnsvis opprettes i Thailand etter thailandske regler og testamente bør omfatte det man har av eiendeler i Thailand. Testamentet kan også omfatte verdier utenfor Thailand.
 
Før du oppsøker advokat for å få satt opp testamente bør du ta med kopi av pass til deg selv, kopi av pass til de som skal arve i tillegg til  bankbøker, vognkort og annet som dokumenter dine eiendeler. Ta også med kopi av skjøte, husbok, leasingkontrakt eller annet som dokumenterer det du eventuelt eier av hus, leilighet eller annet av fast eiendom. For aksjer i thailandsk selskap bør du ta med utskrift av aksjeeierbok.
 
For personer som ikke har meldt flytting til Thailand og som ikke har testamente i Thailand, er utgangspunktet at aktiva i Thailand skal fordeles i henhold til norske arveregler. For at Thailandske myndigheter skal kunne fordele arv i forhold til norske arveregler forutsettes imidlertid en omfattende dokumentasjon både mht hvem som er rettmessig arving, oversettelse av diverse dokumenter til Engelsk og Thai samt nødvendig legalisering av dokumentene.
En representant for arvingene må møte for retten i Thailand for å avgi nødvendige erklæringer. Domstolen vil oppnevne vedkommende arving til "legal executor" som har ansvar for å forestå en korrekt fordeling mellom arvingene.
 
Ovennevnte prosess kan være tidkrevende og kostbar. Således er utarbeidelse av testamente i Thailand betydelig lette et etterfølgende skifte. Når det foreligger et testamente er det normalt sett ikke nødvendig for skifteretten i Thailand å innhente ytterligere dokumentasjon.
 
For personer bosatt i Thailand som er undergitt thailandsk lovgivning, har arvebestemmelsene en fellestrekk med hva du finner i Norge. Livsarvinger (barn) er arveberettiget, dersom man ikke har livsarvinger går arven til foreldre. Hvis disse ikke er i live går arven til søsken, deretter halvsøsken, besteforeldre og onkler/tanter. Gjenlevende ektefelle har også arverett. Thailand har imidlertid full testasjonsfrihet, slik at man ikke er bundet av regler som f.eks pliktdelsarv til barn.
 
I forhold til å opprette et testamente i Thailand, må man kontakte en thailandsk advokat som garanterer for at alle formkrav er oppfylt. Testamente bør utformes på engelsk og thai (avsnitt for avsnitt). Det vil også være fordelaktig å bruke norsk advokat som kan samordne norske arveregler (inklusive særregler om ektepakt) med en thailandsk advokat.

Kilde: www.mulstad.no