Om thailand.no

Thailand Elite Card

Thailand Elite Card har vært svært omdiskutert siden kortet ble etablert i 2003 og Thailand Elite Card hadde i 2008 et underskudd på THB 1,2 milliarder. Utgangspunktet var et håp om at kortet skulle selges i 1 mill eks mens det ved utgangen av 2008 kun var solgt vel 2.500 kort. Som følge av dette forventes kortet nå nedlagt samtidig som det blir forhandlet om en tilbakebetaling/oppgjør for de som allerede har kjøpt dette kortet