Om thailand.no

Visum

Norske statsborgere som skal oppholde seg i Thailand i mindre enn 30 dager, trenger ikke å søke om visum til Thailand. Husk imidlertid at ditt pass må være gyldig minst 6 mnd fra innreise. Ved såkalt "visarun", dvs grensepassering i løpet av 30 dagers perioden med gjeninnreise til Thailand vil det fra og med desember 2008 kun gis ytterligere opphold på 14 dager (i motsetning til at man tidligere ga 30 dager) dersom gjeninnreise skjer på annen måte enn med fly. Denne endringen får ingenbetydning for de som har visum eller som foretar grensepassering pr fly. For de som ikke har visum og som benytter seg av systemet med "visarun" er regelen om maks opphold på 90 dager i Thailand i løpet av en 6 mnd periode, opphevet med virkning fra desember 2008.

Ved opphold i Thailand utover 30 dager må du søke visum. Dette kan gjøres ved å kontakte Thailand sitt generalkonsulat i Oslo, tlf 22 49 40 12 ved Solveig Skauan. For nedlasting av skjema og informasjon, se www.thaikonsulat.no

Alternativt kan du også kontakte Thailands ambassade i Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo. Visa seksjonen er åpen mandag til fredag fra 09.00-12.00 og kan kontaktes på tlf 22128663 mandag til fredag fra 13.00 - 16.00. Ambassaden kan også kontaktes på email: thaivisa@online.no

Søknad om visum:

Ved søknad om visum på du legge ved følgende:

Ditt originale pass (må være gyldig minst seks måneder fra den dagen du planlegger å reise inn i Thailand).
En ferdig utfylt visumsøknad per person.
To passbilder per person.
Kopi av bekreftet billett eller reservasjon.
Betaling for den visumtypen du søker om.
Når du søker via post, legg ved en en frankert konvolutt med navn og adresse.

Visumet er gyldig i 90 dager. Det betyr at innreisen, evt. innreisene, til Thailand må skje innen 90 dager fra den datoen som står stemplet på visumet. Visumet ditt er gyldig i 30, 60, 90 eller et annet antall dager. Dette er antall dager du kan være i Thailand uten å fornye visumet, regnet fra innreisedato til Thailand.

Behandlingstiden for vanlige visumsøknader er 3-5 virkedager hvis du møter opp personlig.

Behandlingstiden for søknader via post er 5-10 virkedager (helger ikke regnet med).

Turist visum

Utstedes for 60 dager. Etter søknad i Thailand kan visumet utvides med ytterligere 30 dager. Det gis ikke mer enn 2 turistvisum samtidig. En kombinasjon av 2 turistvisum, forlengelse av visum i Thailand samt en "visarun" vil kunne gi deg 6 mnd opphold i Thailand. Turistvisum kan ikke kombineres med virksomhet eller arbeidstillatelse. Gebyr for turistvisum er NOK 200 per person.

Pensjonistvisum

Dette er et Non immigrant visa type 0. Dette gis normalt for 90 dager. Søknad om visum for ett år kan fremmes i Thailand. Kan ikke kombineres med virksomhet eller arbeidstillatelse. Dette visumet forutsetter dokumentasjon av inntekt på minimum THB 800.000 eller tilsvarende beløp i Thailandsk bank hvor innskuddet må ha stått i 2 mnd dersom man ikke kan dokumentere inntekt tilsvarende THB 800.000,-.
Kombinasjon er også mulig, f.eks THB 500.000 i inntekt og THB 300.000 i bankinnskudd. Gebyr for dette visumet er NOK 400.

Business Visum

Non Immigrant B visum kan utstedes for 90 dager eller for et år. Særskilte regler gjelder for utstedelse av slikt visum. Kontakt konsulatet eller ambassaden for nærmere info.